Velkommen til BSL

BSL – Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet -  er en interesseorganisasjon for alle som jobber med og har inntekter fra lotterivirksomhet i Norge. 

Medlemsinformasjon 

Det vil i løpet av april blir sendt ut et infobrev til alle lag og foreninger som mottar støtte fra en bingoentreprenør som er medlem av BSL.

I 2020 har BSL jobbet uavbrutt med å minimere de økonomiske konsekvensene av pandemien for sine medlemmer. Dessverre er mange av våre bingoentreprenører fortsatt pålagt stengt pr april 2021. Men støtten til lag og foreninger fra bingo i 2020 hadde utvilsomt sett annerledes ut om BSL ikke hadde kommet tidlig på banen.

Er ikke ditt lag eller forening medlem av BSL, meld dere inn i dag og få tilgang til viktig info om bingo, støtteordninger og norsk spillpolitikk.  

Se mer info under Aktuelt. 

 


Vår oppgaver er å:

  • Være et talerør for medlemmene
  • Bidra til at våre medlemmer får den informasjonen de trenger
  • Påse at medlemmenes drift er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Bidra til spilleansvarlighet blant våre medlemmer
  • Samarbeide med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spillansvarlighet og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger i hele Norge.

På denne nettsiden kan du lese mer om vår virksomhet, samt registrere ditt selskap som medlem i foreningen.