Velkommen til BSL

BSL – Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet -  er en interesseorganisasjon for alle som jobber med og har inntekter fra lotterivirksomhet i Norge. 

 

Innkalling til årsmøte 2019 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet 

Tid:      Onsdag 5. juni 2019 kl. 17:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Se hele innkallingen under aktuelt.

 


Vår oppgaver er å:

  • Være et talerør for medlemmene
  • Bidra til at våre medlemmer får den informasjonen de trenger
  • Påse at medlemmenes drift er i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Bidra til spilleansvarlighet blant våre medlemmer
  • Samarbeide med lovgivende myndighet i Norge for å sikre spillansvarlighet og ikke minst en forutsigbar inntektskilde til lag og foreninger i hele Norge.

På denne nettsiden kan du lese mer om vår virksomhet, samt registrere ditt selskap som medlem i foreningen.