Økning i bingoinntektene i 2019

Som følge av BSLs gjennomslag for nytt bingoregelverk i starten av 2019 økte bingoinntektene for lokale lag og foreninger med 32 millioner kr i fjor. Det tilsvarer en 13 % økning sammenlignet med 2018.

BSL legger hvert år ned masse arbeid for å ivareta medlemmenes interesse overfor myndighetene og andre aktører. Selv om årsmøtet i år er avlyst som følge av corona, fortsetter styret arbeidet for de 3.198 lagene og foreningene som mottar bingoinntekter.

Se vedlagt PDF og informasjon ellers på nettsiden her for mer info om det gode arbeidet BSL gjør.

BSL fikk fullt gjennomslag for nytt bingoregelverk

BSL fikk fullt gjennomslag for de endringene bransjeforeningen fremmet i forbindelse med nytt bingoregelverk.

Se Kulturdepartementets pressemelding om vedtaket i følgende link

Innkalling til årsmøte 2019 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Tid:      Onsdag 5. juni 2019 kl. 17:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Saker til behandling

1. Godkjennelse av innkallingen
2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
3. Årsberetning for 2018
4. Regnskap for 2018
5. Innkomne forslag og saker
6. Medlemskontingent for 2020
7. Valg av revisor
8. Valg av styre
9. Fastsette honorar til styret

Vedlegg:

Årsregnskap 2018, årsberetning 2018, og innkalling

Høringssvar 29.08.2018

BSL gir innspill til høringsskriv vedrørende endringer i bingoregelverket.

Vedlegg: Høringssvar 29.08.2018

Innkalling til årsmøte 2018 i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Tid:      Onsdag 06. juni 2018 kl. 16:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Saker til behandling

 1. 1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
  3. Årsberetning for 2017
  4. Regnskap for 2017
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Medlemskontingent for 2018
  7. Valg av revisor
  8. Valg av styre
  9. Fastsette honorar til styret

Vedlegg:

Årsberetning 2017, Årsregnskap 2017 og Innkalling til generalforsamling 

Valgkomitéens innstilling til årsmøte i BSL 6. juni 2018

Innkalling til årsmøte i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Tid:      Onsdag 07. juni 2017 kl. 17:00
Sted:   Schweigaardsgate 12, Oslo (2. etg. Galleriet)

Saker til behandling

 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Valg av møteleder og representant til å signere protokoll
 3. Årsberetning for 2016
 4. Regnskap for 2016
 5. Innkomne forslag og saker
 6. Medlemskontingent for 2017
 7. Valg av revisor
 8. Valg av styre
 9. Fastsette honorar til styret

Vedlegg:
Årsberetning 2016
Årsregnskap 2016
Innkalling til generalforsamling 

Alt å vinne— Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk, Meld. St. 12 (2016–2017)

Her er noen høydepunkter fra regjeringens spillemelding:

·         Enerettsmodellen består, lisensmodell avvises.

·         Det åpnes for bingo hovedspill i bingohaller via internett

·         Norsk tippings andel av Belago endres fra 40 til 35 prosent, formålsdelen øker fra 25 til 30 prosent

·         30 sekunders regelen mykes opp i tråd med innspill fra bingoaktørene

·         Departementet understreker at bingo skal ha en funksjon som et sosialt møtested. Det innføres ingen nye begrensninger for bingo med tanke på spillansvarlighet

Les mer på spillemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20162017/id2524078/sec16

Bli med å påvirke regjeringens spillpolitikk

 korps.jpg

Mer enn 100 millioner kroner er borte fra frivilligheten på grunn av streng regulering av bingo. I 2015 bidro bingo med 263 millioner kroner til lokale lag og foreninger over hele Norge. Dette er en nedgang på ca 100 millioner i årlig utbetaling siden 2011. På grunn av en streng regulering har ikke bingo hatt mulighet til å fornye seg. Taperne av den strenge reguleringen er frivillige organisasjoner, som har sett en kraftig reduksjon i støtte de siste årene.

Regjeringen jobber med en stortingsmelding om pengespill i Norge. Denne meldingen vil avgjøre om bingo er i stand til å utbetale penger til lag og foreninger. Bli med å si hva bingo betyr for din organisasjon.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, kommer for å høre dine innspill.

Dato: 20. oktober
Tid: Kl 16.00 – 18.00
Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo (Inngang Kristian IV gate)

Det vil bli servert mat og drikke etter møtet.

Håper å se deg!

Meld deg på her

Endringer i bingo- og lotteriregelverket

Kongelig resolusjon 12. april 2013 vedrørende endringer i forskrift 24. jnui 2011 nr. 644 om fordelig av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller, og forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m., samt Kulturdepartementets vedtak 4. februar 2013 vedrørende endringer i forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo.

BSL-NBLF - Spillavhengighet og bingo 2014

Utvalgte markedsanalyser av bingobransjen i Norge

Les resolusjonen ( pdf )

Lotteritilsynets nettside

Brev endringer forskrift om bingo

Fastsatt av Kulturdepartementet 4. februar 2013 med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. §3 .

Les brevet (pdf)

Høringer

Høringsuttalelse 2018-05-03 Forslag til endringer i bingoregelverket

Høringsuttalelse 2015-11-30 utredning og konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringsuttalelse 2015-04-28 endring av pengespilloven § 10