Om oss

BSL er dannet av entreprenører, formålsmottakere og leverandører av spill og lotterier i Norge.  


Formålet med foreningen

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet, (BSL) har følgende formål med sin virksomhet:

  • Påvirke og sikre forutsigbare retningslinjer, lovverk og forskrifter som berører medlemmenes inntekter fra lotterivirksomhet i Norge.
  • Bidra til å videreutvikle en profesjonell og samfunnsbevisst bransje som arbeider ut fra god forretningsskikk og innenfor myndighetenes rammebetingelser.
  • Bidra til å utvikle felles kvalitetssystemer som sikrer medlemmene et ansvarlig forhold til spill basert på gjeldende lover og forskrifter.

Styret

Øyvind Skatvedt

Styrets leder

Spilleriet

Lars Johan Evensen                

Styremedlem

Electronic Gaming System AS

Kjell Hanstad                   

Styremedlem

Norges Handicapforbund

Karsten Aak           

Styremedlem

Norges Blindeforbund

Knut Berntsen                    

Styremedlem

Norges Blindeforbund

 Leif Leknes            

Styremedlem

Spilleriet

Gørill Ervik                     

Styremedlem

MAXSPILL AS

 

Valgkomite

Bjørn Skatvedt                         

Valgkomite

Spilleriet

Kent Nervik                     

Valgkomite

Spilleriet

 

Dokumenter

 


BSL-NBLF - Spillavhengighet og bingo 2014
Utvalgte markedsanalyser av bingobransjen i Norge

Om foreningen

Årsberetning 2015
Årsregnskap 2015
Årsmøteprotokoll 2014
Årsregnskap 2014
Årsregnskap 2013
Foreningens vedtekter
 
Medlemsliste